Mette Møller Mikkelsen

August 17, 2017

Generalforsamling 2017

Elevforeningen på Vejle Idrætshøjskole afholder generalforsamling Fredag den 1. september 2017, kl. 19.15 i Globen. Dagorden for generalformsalingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren aflægger regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen • Nanna K. Mikkelsen er på valg • Morten Staffensen er på valg • Julie Dam Mikkelsen ønsker at fratræde • Anne Mai Madsen ønsker at fratræde 7. Valg af nye medlemmer Følgende kandidater opstiller: • Simon Ruff • Ida Rindom • Mathilde Kramer Lau • Channie Urup 8. Valg af revisor På valg er højskolens forretningsfører: Svend Alkærsig 9. Valg af økonomiansvarlig. På valg er: Carsten Lang Petersen 10. Eventuelt


Category: Generalforsamling

Tags: Gensynsweekend 2017 Generalforsamling